18.4.24

LA HISTÒRIA SOCIAL DEL BON PASTOR DES DELS ARXIUS MUNICIPALS DE L’IMHAB I SANTA COLOMA
Els fons de l’arxiu de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) i de l’Arxiu Municipal de Santa Coloma de Gramenet han estat fonamentals en el procés de museïtzació de les Cases Barates del Bon Pastor. El 2020, després de més de dos anys de treball de camp al barri, es va iniciar la consulta i explotació de prop de dos mil expedients de l’arxiu de l’IMHAB (antic Patronat Municipal de l’Habitatge), corresponents als 784 habitatges que formaven el Grup 2 del polígon de Cases Barates del Bon Pastor. A més, a l’Arxiu Municipal de Santa Coloma de Gramenet es va buidar el padró del 1930 vinculat a la barriada, aleshores anomenada Milans del Bosch, i es va consultar la documentació sobre l’agregació del marge dret del riu Besòs formalitzada el 1945.

Tot plegat, es tracta d’una documentació molt valuosa que ha permès teixir la Història Urbana del Bon Pastor a partir d’un conjunt d’històries familiars al llarg de prop d’un segle.

Una recerca que ha servit per ratificar, matisar o posar en dubte altres informacions obtingudes a partir del recull de fonts orals i fotogràfiques, realitzades al barri al llarg dels darrers anys, i que està relacionada amb alguns àmbits d’interès que es mostren al MUHBA Bon Pastor.

Diàleg a càrrec de:

  • Aina Mercader (Coordinadora de la museïtzació de les Cases Barates del Bon Pastor)
  • Rosa M. Delgado Sanz-milla (Arxiu Municipal de Santa Coloma de Gramenet)
  • Maria Roncero (Arxiu de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona - IMHAB)

Dilluns 29 dabril de 2024, a les 19 h.
MUHBA Bon Pastor
 

No comments:

Post a Comment