30.11.06

Sobre Isidre Manils

Conferència sobre l'obra d'Isidre Manils:
http://www.fundaciovilacasas.com/ca/publicacions-quiral-art/isidre-manils-2006/_pub:82/


No comments:

Post a Comment